header

Met elkaar in gesprek over zorg & ondersteuning

Elke maand gaan we met u in gesprek over een thema dat bij u leeft

De gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning thuis en voor een aantal taken op het gebied van werk. Taken die we samen met u en met onze partners zo goed mogelijk willen invullen. Want zorgen voor elkaar doen we met elkaar in Hof van Twente!

Hofproat is de noemer waaronder we elke maand met u in gesprek gaan over een thema dat bij u leeft. Aan de hand van een maandelijks thema beantwoorden we actuele vragen, belichten we diverse initiatieven en mogelijkheden en helpen we u om samen met ons en uw omgeving uzelf te helpen.

We besteden in Hofproat aandacht aan diverse organisaties en vrijwilligers die u kunnen helpen en adviseren. Deze week aandacht voor het vinden van werk. Welke stappen kunt u zetten als u geen werk en dus geen inkomen heeft? Misschien is een leerwerktraject iets voor u. Of komt u in aanmerking voor een beschutte werkplek. Ook leest u meer over werkervaringsplaatsen bij een lokale ondernemer.

Wilt u graag meer weten of heeft een suggestie voor een onderwerp dat bij u speelt?

Neem dan contact met ons op via Facebook of het contactformulier.

 

Thema: Zorg & ondersteuning

hvt_infographic_4

Heeft u geen baan en geen inkomen? Meld u aan op www.werk.nl

Tegemoetkoming voor extra uren Huishoudelijke Ondersteuning

Inwoners met een indicatie Huishoudelijke ondersteuning kunnen gebruik maken van de tegemoetkoming voor extra uren huishoudelijke ondersteuning. In eerste instantie gaat het om maximaal 52 uur voor 2016. Met de korting kunt u extra uren inkopen bij uw zorgaanbieder voor de werkzaamheden die niet meer in het gemeentelijke pakket zitten. Hierbij kunt u denken aan wassen en strijken of aan het lappen van de ramen aan de buitenkant. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. Met de korting van de gemeente betaalt u zelf nog slechts een bedrag van € 5,00 aan uw zorgaanbieder voor de eerste 52 uur. Wanneer u de kortingsregeling gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met uw aanbieder.

Financiële problemen?

Dan kunt u zich aanmelden bij De Omslag. Bij De Omslag werken vrijwilligers die mensen helpen met het op orde brengen van hun administratie en de financiën. De Omslag maakt deel uit van Wijkracht sociale zorg, de organisatie in Hof van Twente die mensen op alle levensgebieden kan begeleiden en ondersteunen. Deze samenwerking heeft als groot voordeel dat de medewerkers naar het totaal plaatje kijken. Schulden bijvoorbeeld hebben vaak een onderliggend probleem.

Case-financien

Geen geld om mee te doen in de maatschappij? 

De gemeente helpt. De gemeente Hof van Twente heeft een aantal regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Bijzondere bijstand
U kunt een beroep doen op de bijzondere bijstand wanneer u bijzondere kosten heeft, bijvoorbeeld tandartskosten of de aanschaf van een bril. Door persoonlijke omstandigheden kunt u deze kosten niet zelf betalen en u krijgt deze kosten nergens anders vergoed. Er zijn ook speciale regelingen voor gezinnen met kinderen en voor chronisch zieken. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag
Een inkomenstoeslag is een geldbedrag dat gemeenten kunnen geven aan mensen die drie jaar of langer van alleen een laag inkomen leven. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente.

Tegemoetkoming sport, cultuur en recreatie
Wilt u sporten of lid worden van de bibliotheek, maar kunt u het abonnement niet betalen? Dan kunt u misschien een beroep doen op de regeling participatiefonds. Een tegemoetkoming voor kosten van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie kunt u schriftelijk aanvragen. Een aanvraagformulier kunt u downloaden via onze website: www.hofvantwente.nl.

Speciaal voor kinderen die in een achterstandspositie verkeren is er het Jeugdsport- en cultuurfonds. Intermediairs kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het sport- en
cultuurfonds zodat deze kinderen de kans krijgen mee te doen aan sport en bewegen en aan actieve kunstbeoefening. Intermediairs zijn bijvoorbeeld leraren, de trainer bij de sportvereniging of de medewerkers van Wijkracht.

 

De restschuld van een hypotheek is een molensteen om de nek

Jos van Goethem - De Omslag

Maak financiën bespreekbaar en wacht niet te lang met hulp zoeken als dat nodig is!

Annemieke van de Straat - Stadsbank Oost Nederland

Iemand mee laten kijken en schrappen in je uitgaven doet pijn

Gerie Vietje - De Omslag

Partners

Logo van partner Gemeente Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente

Als uw gemeente zijn wij vanaf 2015 verantwoordelijk voor veel zorg- en ondersteuningstaken.

Naar website
StadsbankOost

Stadsbank Oost-Nederland

De SON biedt verschillende diensten aan, gericht op de financiële zelfredzaamheid van burgers.

Naar website
CarrintReggeland

De Omslag

Vrijwilligersorganisatie die u helpt om uw administratie rondom geldzaken bij te houden.

Naar website